Béal Beo

Recordings from the National Folklore Collection

An Dearg Mór

Speaker:
Tomás Ó Lócháin (Tom Mhatt) (1863-1946) of Camderry, Creggs, County Galway
Collector:
Proinnsias de Búrca, Irish Folklore Commission, 9 November 1937
Duration:
9:02" to 10:23"
References:
Ediphone_a004, NFC/ÉÓT/25/I/p.73 ff.), NFC 1762:103-4

Portion of a Fianna tale that tells how Conán defeats a giant known as the Dearg Mór. Recorded from Tomás Ó Lócháin (Tom Mhatt) (1863-1946) of Camderry, Creggs, Co. Galway in 1937.

Transcription

Lá dhár éirigh rí na bhFiann dá mba luath tháinig grian as cnoc céard d'fheicfeadh siad ag tíocht i gcochall ach an Dearg Mór agus a Cú Dubh.

'Éirígí go luath,' ar seisean, 'an rud bhí muid a thuar tá sé ar fáil mura dtéigh muid i bhfolach go luath!' ar seisean, 'roimh dhul faoi don ghrian ní bheidh fear againn le fáil. Cuir do mhéar in do bhéal, a Chonáin,' ar seisean, 'bain aisti fios go luath agus féach go céard tá leis an Dearg Mór a chloí agus a Cú Dubh'.

'Ní chuirfidh mise mo mhéar in mo bhéal,' arsa Conán arsa seisean, 'agus ní bhainfidh mé mo mhéar díom féin. Sábháladh 'chuile fhear é féin!'

Chuaigh na Fianna ar fad i bhfolach agus sheas Conán mar bhí sé an-stubarnáiltí, agus nuair a chonaic sé an Dearg Mór ag déanamh air [...] chuir sé a mhéar ina bhéal agus chogain sé é ó chraiceann go craiceann, ó chnámh go cnámh, ó smior go smior, agus bhain sé aisti fios go luath nach raibh goir an Dearg Mór ná a Cú Dubh a chloí a choíche go dtéadh a hainm agus a sloinne síos léithi cor con cor agus caithréim a choileáin féin. Nuair a tháinig an Dearg Mór suas le Conán, 'Caith síos do choileán, a Chonáin,' ar seisean. Chaith sé síos an coileán. 'Caithfead,' arsa Conán ar seisean. Chaith sé síos iad.

'Cor con,' arsa Conán, 'cor agus caithréim mo choileáin féin.' Chuir Bran scamhógaí an Chú Dubh amach ar a taobh.

'Lig do chloigeann ar an mbloc,' arsa Conáin ar seisean, 'agus nuair a tharraingímse mo bhuille ná cuir asat aon scréach ná ní fhaca tú an choileán,' ar seisean, 'go dtuga mé do choileán ort féin.'

Translation: The Dearg Mór

One day when the king of the Fianna got up as soon as the sun rose over the hill what did they see coming in a cloak but the Dearg Mór and his black hound. 'Get up quickly,' he said 'the thing we were predicting will happen if we don't go into hiding quickly!' he said 'before sunset there won't be a man of us left. Put your finger in your mouth Conán,' he said 'get knowledge from it quickly and see what will defeat the Dearg Mór and his black hound.'

'I will not put my finger in my mouth,' said Conán, 'and I will not bite off my finger. Let every man save himself!' he said. All of the Fianna went into hiding and Conán stood there because he was very stubborn, and when he saw the Dearg Mór heading toward him, he put his finger in his mouth and he chewed it from skin to skin, from bone to bone, from marrow to marrow, and he quickly got the knowledge from it that the Dearg Mór or his black hound would never be beaten until his name and surname were put down together.

When the Dearg Mór came up to Conán: 'Throw down your pup Conán,' he said. He threw down the pup. 'I will throw them,' said Conán. He threw them down.

'Cor con, cor agus caithréim mo choileáin féin,' said Conán. Bran put the lungs of the black hound out through his side.

'Lay your head on the block,' said Conán, 'and when I strike my blow don't make a sound or you won't see the pup until I give your pup to yourself'.

In popular tradition, megalithic tombs are associated with the adventures of the Fianna.

In popular tradition, megalithic tombs are associated with the adventures of the Fianna.