Béal Beo

Recordings from the National Folklore Collection

Speaker:
Máire Feirtéar Bean Uí Shúilleabháin, of Corca Dhuibhne, Co. Kerry.
Collector:
Siobhán Ní Shúilleabháin
Duration:
0:04" to 2:29"
References:
Ediphone_034.

Mo shaol féin / My life story

Mo shaol féin / My life story [In her latter years, a Kerry woman, Máire Feirtéar (Bean Uí Shúilleabháin), of Corca Dhuibhne, reminisces about her life.] Speaker: Collector: Siobhán Ní Shúilleabháin Duration: References: Ediphone_034.

Transcription

Maidir le m'athair críonna agus lem' mháthair chríonna. Lánún an-fholláin ab ea iad so. Mhair m'athair críonna sé mbliana déag agus cheithre fichid. Agus mhair mo mháthair chríonna bliain agus céad. Ach fóiríor, do bhí feo ar a lán acu dár tháinig ina ndiaidh chun gach éinne. Cúigear clainne a bhí i ndiaidh mo mháthar, ceathrar mac agus deirféar. Dar ndóigh bhí...bhíos im' pheata riamh ag mo deartháracha, agus ag m'athair críonna chomh maith. Thugaidís an iomarca peataíocht' dom. Gan... Chuadar san thar lear. Chuadar san thar lear. Agus do cailleadh... Bhíodar riamh go maith dhom, agus ana-mhaith dhom. Chuadar thar lear, agus bhídís i gcónaí ag cuimhneamh orm.

Ach, fóiríor, do cailleadh iad. Agus ón lá a cailleadh an duine deireanach acusan dh'fhágadar a greim, saghas greim...bhaineadar saghas greim as mo chroí i gan fhios d'aon duine beo, nó an ndéarfad gurb shin a dh'fhágadar a mbás alt ar mo chroí. Ach pé acu...níor bhaineas an suáilceas céanna as an saol ó shoin. Cé go bhfuil mo shaol istigh anois agam, agus mo mhuirear tógtha agam, buíochas le Dia! Agus cé gur bhuail páirtí maith liom, agus go bhfuil mo mhuirear tógtha agam fadó ariamh, níl, agus mo shaol istigh agam anois, níor bhaineas-sa an sult ná suáilceas céanna sa tsaol ó cailleadh an duine deireanach dem' dheartháracha. 'Sea! Ní do san anois a leanann mo scéal in aon chor. Ach táim ar scoil fós!

Translation: My Life Story

Regarding my grandfather and my grandmother. These were a very close couple. My grandfather lived ninety six years. And my grandmother lived one hundred and one years. But however! ... many of them...that came after...everyone. Five children were born to my mother - four sons and a sister. Of course I was always a pet to my brothers, and to my grandfather as well. They went abroad. They went abroad [emigrated]. They were always good to me. And very good to me. They went abroad, and they were always thinking of me.

But, alas, they died. And from the day that the last of them died they left a wound, a kind of wound, they left a wound in my heart unknown to any living person...I never got the same happiness out of life since then. Although my life is over now, and my family reared, thank God! And, although I met a good partner, and my family is long since reared, and my life is over now, I didn't get the same joy or happiness out of life since the last of my brothers died. Well, that's not the whole of my story. But I am still learning!

The dramatic landscape of Corca Dhuibhne, captured by photographer Tomás Ó Muircheartaigh in the 1930s.

The dramatic landscape of Corca Dhuibhne, captured by photographer Tomás Ó Muircheartaigh in the 1930s.